She was there

Kenia zwiedzanie szkoły

Kenia dzieci
Kenia 20 października 2021

W Kenii większość organizowanych wycieczek dla turystów zawiera dodatkową „atrakcję”.  To z reguły zwiedzanie szkoły, sierocińca lub wioski. W każdej