She was there

Ukraina

Kijów Matka Ojczyzna
Ukraina 31 stycznia 2021

Kijów to betonowe miasto. Wielka płyta okala stolicę gargantuicznym ramieniem, centrum podkreśla władczy charakter monumentalną architekturą. U stóp topornych budynków