She was there

Współpraca

Czym jest blog She Was There?

She Was There jest rozwijającym się blogiem o tematyce podróżniczej i lifestylowej. Opowiada o świecie, podróżach i ludziach. Opisuje miejsca subiektywnie – poprzez pierwsze wrażenia, ulotne chwile, smaki, zapachy oraz ponadkulturowe znajomości i przyjaźnie.

Daje garść praktycznych informacji i gotowych planów podróży. Kładzie nacisk na niebanalną treść i ciekawe wnioski. Skłania do poznawania, porównywania i smakowania. 

Współpraca

Napiszę relację

Chcesz wypromować miejsce, region lub pokazać swój produkt w podróży? Potrzebujesz tekstu w celach reklamowych? Relacja to idealny sposób na interesującą i oryginalną prezentację obiektu czy destynacji. Zrelacjonuję w formie opisu, recenzji lub artykułu na blogu, w social mediach lub na użytek własny.

Cena: indywidulna wycena w zależności od rodzaju i długości relacji.

Zaplanuję podróż

Marzysz o wyjątkowej podróży, ale nie masz czasu na planowanie? Chcesz podróżować na własną rękę, ale nie wiesz, od czego zacząć? A może nie chcesz powielać schematów, lubisz podróże szyte na miarę, odpowiadające Twoim zainteresowaniom? Tym wszystkim zajmę się ja.

Pomogę przy planowaniu lub zaplanuję i zorganizuję całą podróż. Zaczniemy od krótkiej rozmowy, tak abym mogła poznać Ciebie i Twoje preferencje. Przygotuję wstępne propozycje tras, programów i atrakcji zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Ty decydujesz, jak ma wyglądać Twoja podróż, ja zajmę się resztą.

Co otrzymujesz:

 • gotowy plan podróży
 • dedykowany plan na każdy dzień wyjazdu
 • propozycje atrakcji wedle preferencji
 • propozycje noclegów 
 • propozycje połączeń lotniczych i innych form transportu
 • pakiet praktycznych informacji
 • wsparcie językowe i logistyczne
 • kontakty do sprawdzonych osób na miejscu (przewodnicy, przewoźnicy, właściciele baz noclegowych, osoby prywatne)*
 • sprawdzoną bazę gastronomiczną *

*wyłącznie w odniesieniu do miejsc odwiedzonych przeze mnie

Rezerwacji dokonujesz samodzielnie lub z moją pomocą.

Służę radą i wsparciem. Pomogę zaoszczędzić czas i wydatki. Postaram się, aby Twój wyjazd był podróżą Twoich marzeń.

Cena: indywidulna wycena w zależności od typu i długości wyjazdu oraz Twoich oczekiwań.

Możliwe formy współpracy:

 • Pisanie artykułów
 • Pisanie relacji i recenzji
 • Opisy miejsc i destynacji
 • Artykuły sponsorowane
 • Wpisy z lokowaniem produktów
 • Testy produktów
 • Reklama
 • Pomoc przy planowaniu i organizacji podróży indywidualnych i grupowych
 • Przygotowanie planu podróży
 • Zorganizowanie podróży, noclegów, transferu, rezerwacji
 • Wsparcie logistyczne i językowe
 • Projekty szyte na miarę

Zapraszam do kontaktu.

Cena: indywidulna wycena w zależności od typu i długości wyjazdu oraz Twoich oczekiwań.


What is the She Was There blog?

She was There is an up and coming travel and lifestyle blog. It talks about the world, travelling and people. The blog describes the places subjectively – with first impressions, fleeting moments, flavours and fragrances, pan-cultural relations and friendships.

All sprinkled with practical information and ready-to-go travel plans. The focus is on non-trivial content and non-obvious conclusions. The blog invites you to learn, compare and appreciate the flavours. 

Cooperation

Writing relations

Would you like to promote a destination, a region or show your product in travel? Need a text for marketing purposes? A relation is a perfect way to present a location or a destination in an interesting and original way. I can write a description, a review or an article for the blog, social media or your own needs.

Price: pricing is individual and depends on the type and length of the piece.

Planning the journey

Dreaming of a unique journey, but have no time to plan it? Want to travel on your own, but don’t know where to start? Or perhaps you don’t want to be another cliche and enjoy custom planned travels that satisfy your interests? I can be the person to take care of it all.

I’ll help you plan it or do all the planning and organising myself. We can start with a short talk so that I can get to know you better and learn about your preferences. I’ll short-list some proposals for routes, programs and attractions that will fit your expectations. You’re the person that will decide what your travel be like and I’ll handle the rest.

What you get:

 • a ready-made travel plan
 • a dedicated plan for every day
 • attractions proposed as per your preferences
 • lodging proposal 
 • proposed connections by air and other forms of transportation
 • a package of practical information
 • logistics and language support
 • contacts to trusted people in your destination (guides, carriers, lodging hosts, others)*
 • trusted catering providers*

*only applies to places I’ve visited myself

The booking can be done by you or with my assistance.

I’m here to share my experience with you and provide assistance. I will help you save the time and expenses. And do my very best to make it your dream travel.

Price: pricing is individual and depends on the type and length of the travel and your expectations.

POSSIBLE FORMS OF COOPERATION:

 • Writing articles
 • Writing coverages and reviews
 • Descriptions of places and destinations
 • Sponsored content
 • Product placement posts
 • Product reviews
 • Advertising
 • Assistance in planning and organizing individual and group travels
 • Preparing travel plans
 • Organizing travel, lodging, transfers, bookings
 • Logistics and language support
 • Tailored projects